Eufim

A SZEMÉLYTANÚSÍTÁSI SZERVEZET BEMUTATÁSA

A Magyar Ingatlanszövetség 2003-ban létrehozta ingatlanszakemberek személytanúsítását végző személytanúsító szervezetét, hogy annak működtetésével a hazai ingatlanpiacon hozzájáruljon egy európai elvárásokat is kielégítő egységes ingatlanszakmai követelményrendszer kialakításához. A nemzetközi szervezetek ajánlásai alapján kerülhetett kidolgozásra a MAISZ személytanúsítási rendszere EUFIM (Európai Felsőszintű Ingatlanszakmai Minősítés), amely természetesen a magyar ingatlanpiac sajátosságaival és a kialakult gyakorlattal is számol. Az ingatlanszakemberek tanúsítása a Személytanúsító Szervezet által kizárólag szakmai alapon és az ISO/IEC 17024 számú szabvány, valamint a NAR-EA-8/01 IAF/EA útmutató követelményei alapján történik.

A Személytanúsító Szervezet az EUFIM címet azoknak az ingatlanos szakembereknek adományozza, akik rendelkeznek megfelelő gyakorlattal és végzettséggel, a tanúsításra felkészítő felsőszintű szaktanfolyamot sikeresen elvégzik, továbbá a minősítő vizsgán eredményesen tudják megvédeni a szakmai munkásságát. Ezt a címet ingatlanértékelő, illetve ingatlanközvetítő, -forgalmazó szakmákban ítéli oda a Személytanúsító Szervezet, mely cím viselésére a cím birtoklója folyamatos monitoring alatt öt évig jogosult.

KÖTELEZŐ TOVÁBBKÉPZÉS

Az EUFIM Személytanúsítási Általános Feltételek c. dokumentum D.1.6. pontja szerint a Tanúsított köteles évenként legalább 16 kreditpontot összegyűjtenie azon a szakterületen, amelyre a tanúsítása vonatkozik. A két egymást követő év alatt összegyűjtött továbbképzési kreditpontot összevonva is lehet kezelni, így 2 év alatt összesen min. 32 kreditpont kötelező. A továbbképzés(ek)ről szóló igazolás(oka)t minden évben el kell juttatnia a Személytanúsító Szervezethez. Az EUFIM továbbképzés tartalma szabadon választható témakörökből áll. A szabadon válaszható tartalmú továbbképzés szakmai fejlődés és a szakmai ismeretanyag bővítését szolgálja, amelynek formája lehet: szakmai tanfolyam; szakirányú posztgraduális képzés; szakmai előadáson, konferencián való részvétel hallgatóként vagy előadóként; szakmai tanulmányúton való részvétel; az adott szakterületen végzett oktatói tudományos és szakirodalmi tevékenység; szakmai tudományos cím, fokozat elnyerése.

forrás: maisz.hu/eufim/