Szükséges dokumentumok

Általánosan:

 • Tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi)
 • Térképmásolat (30 napnál nem régebbi, főszabály szerint csak telkes ingatlannál pl: családi ház, vagy üdülő)
 • Alaprajz (lehetőség szerint műszaki alaprajz pontos méretekkel)

Egyéb dokumentumok:

 • Társasház Alapító Okirat:
  • amennyiben az értékelés  olyan  albetétre  vonatkozik  amely a tulajdoni lap alapján egyértelműen nem beazonosítható (pl.: ha az emelet vagy ajtószám nincs feltüntetve a tulajdoni lapon.)
  • amennyiben bármilyen egyéb helyiség kizárólagos használati joga tartozik az értékelt ingatlanhoz (pl.: saját gépkocsi-beálló, udvar, tároló stb…)
 • A használatbavételi-, fennmaradási-, tudomásulvételi engedély:
  • szükséges amennyiben az ingatlan-nyilvántartási adatok (tulajdoni lapon feltüntetett adatok és térképmásolaton feltüntetett építmények) nem egyeznek meg a valósággal.
 • Építési tervdokumentáció, építési engedély
  • amennyiben folyamatban lévő engedélyköteles építési tevékenység folyik az értékelt ingatlanon
 • Használati megállapodás
  • osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanok esetén szükséges az értékelt ingatlan beazonosíthatóságának biztosítása érdekében
 • Működési engedély
  • Üzleti ingatlanok esetében, amennyiben engedélyköteles tevékenység végzése folyik az értékelt ingatlanban
 • Bérleti szerződés
  • amennyiben az ingatlan élő bérleti szerződés alapján bérbeadással hasznosított